Jerzy Sewina

Urodził się: Ruda Śląska (Polska) 1932.
Zmarł: Ruda Śląska(Polska) 2001.
Grafiki i biografia: www.ottencollection.nl

Tytul: Pokój ludziom dobrej woli.
Rzezba drewniana 40 cm.

Tytul: Orkiestra marszowa.
Rzez.ba drewniana 6 x (10->13) cm.

Tytul: Zespół domowy.
Rzeźbadrewniana 3 x (11->12,5) cm.

Tytul: Wesele.
Rzezba drewniana 4 x (15,5->19) cm.

Tytul: Orkiestra marszowa 2.
Rzezbi drewniana 4 x (16->19) cm.

Tytul: Czworokatny Chiński.
Rzezba drewniana 22,5 cm.

Tytul: Akordeonista.
Rzezba drewniana 30 cm.

Tytul: Dwugłowy orzeł.
Rzezba drewniana 30 cm.

Tytuł: Wizyta trzech króli w Betlejem.
Rzeźba drewniana 3 x (12,5 -> 16,5 cm).