Michal Prokopiuk

Urodzić się: Basilicum (Polen) 1932.
Zdjęcie Willem Otten 1983.

Tytul: Na łace
Rzezba drewniana 45 cm

Tytul: Plasterks
Rzezba drewniana 39,5 cm

Tytul: Zebrak
Rzezba drewniana 59 cm

Tytul: Zniwa
Rzezba drewniana 58 cm

Tytul: Kowal
Rzezba drewniana 54 cm

Tytul: Wiosna
Rzezba drewniana 70 cm

Tytul: Praczki
Rzezba drewniana 53 cm

Tytul: Zabawa wkarczmie
Rzezba drewniana 62 cm

Tytul: Chrystus
Rzezba drewniana 57 cm

Tytul: Przednówak
Rzezba drewniana 58,5 cm

Tytul: Zmartwychwstanie
Rzezba drewniana 73 cm

Tytul: Droga Krzyżowa
Rzeźba drewniana65 cm

Tytul: Boruta 1988
Rzezba drewniana 58 cm