Małgorzata Skibińska

Urodzić się: Kutno (Poland)

Tytul: Rodzi się dziecka
Rzezba drewniana 44 cm

Orkiestra marszowa
Rzezba drewniana 32 cm